โรงเรียนสวายพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวนิตยาพร อำนวย
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวนิตยาพร อำนวย

  • นางอิญนรา สมอินทร์

  • นางสาวธัชธัญญา ดำริวิเศษ

  • นายวิทยา จันลาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,248
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045-969314 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ธันยพร สะสมผลสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0812650058 อีเมล์: giffyknockknock55@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]