โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนพรัตน์ ทองแสง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายขุนอธิป ทองผาย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประจักษ์ สีแสด
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพรพิทักษ์ จันดี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอรรณพ จันทะโสม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวดณญพฤกษ ดวงใจ

 • นางธญศศิ จันทะแสง

 • นายสุทธิพันธ์ พันธุเมฆินทร์

 • นางสาวสุมลทิชา แสงชาติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,377
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045474404-6 อีเมล์: it@benchama.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิโชติ สิทธิพงษ์พร โทรศัพท์: 0829192956 อีเมล์: searchthai@benchama.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]