โรงเรียนเดชอุดม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพิทักษ์ บุญยอ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวิมล อินธิสอน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพุฒิธร บุญสุข
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทองสอน โพธิ์ศรี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชัยวัฒน์ แสงทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจารุวรรณ ศรีลาทอง

 • นางสาวนันทพร เวธิตะ

 • นางสาวเนตรนภา เทนคำปราบ

 • นายวีระพร ลาทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,575
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045251627 อีเมล์: Det-Udom@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิพาภรณ์ ส่งเสริม โทรศัพท์: 0897171788 อีเมล์: nipaporn2047@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]