• กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุวรรณ เทียบสี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุกาญฎา แก้วบุปผา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิวัฒน์ คำทวี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางระพีพรรณ ไชยวัฒน์ฤทธิกุล

 • นายสฤษดิ์ บรรลือหาญ

 • นางโชติกาญจน์ เพชรผา

 • นางอัมพร ดาโรจน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,948
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 0-4597-9899 อีเมล์: anbyst1 @obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: บรรลุ วงษ์โสภา โทรศัพท์: 0819666875 อีเมล์: wsp.banlu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]