โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพัทธรัตน์ วิสูญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอิศรา ปัญญาวรรณ

 • นายพัทธรัตน์ วิสูญ

 • นางสาวกรรณิกา พรมมา

 • นางราตรี จำปาแดงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,071
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 0862657442 อีเมล์: langpan@thaimal.com
เว็บมาสเตอร์:: นภาพร บุญสาร โทรศัพท์: 0908374866 อีเมล์: mee_ktp@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]