โรงเรียนทรายมูลวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสฤษดิ์ กำหอม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธงชัย สว่างวงศ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศลาวุธ กัลปดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายชัชวาล ประสารศรี

 • นางสาวศรีประไพ วงศ์ทอง

 • นายสุรศักดิ์ งามหลาย

 • นางวัชรี มูลสารสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,452
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทรายมูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045787063 อีเมล์: smyaso@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนุภาพ ชูรัตน์ โทรศัพท์: 0993539661 อีเมล์: nu28sculpture@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]