โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสุพิษ จอมหงษ์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติ

  • นางสาวพนิดา สายพันธ์

  • นางสาววันวิสาข์ ครองสิน

  • นางสาววัลลี ไชยเอิกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,902
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 0-4579-7061 อีเมล์: kowang@school.obec.go.t
เว็บมาสเตอร์:: นัฏทญา จันใด โทรศัพท์: 0640781177 อีเมล์: ืnavanavin72@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]