• ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสุรจิตย์ ผิวงาม
  • แนะนำบุคลากร

  • นายจิรายุ ทองทา

  • นางสาวขวัญศิริ สีหาราช

  • นางสาวสุธิดา ศรีส่ง

  • นายวัชระ สุริยนต์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,737
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูทอกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 042422277 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีธนปกรณ์ หัตถศิลป์ โทรศัพท์: 0623714038 อีเมล์: thanapakorn.2526@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]