• Social Network
 • facebook like icon • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสำเนา เทียมดวงแข
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธีระพงษ์ ศรีภูธร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอาทิตย์ วงชาดา

 • นายประชาเวช ศรีนามเอ็ม

 • นายอารุญ คุณมี

 • นางเสาวลักษณ์ ราช้อนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,599
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042-000234 อีเมล์: khampit@khampit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ ราช้อน โทรศัพท์: 0812607527 อีเมล์: jsaowaluk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]