• Social Network

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุขเกษม พาพินิจ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประยุทธ แก้วอาษา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุทัศน์ โกมาร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอภิชาติ พรหมพื้น
 • แนะนำบุคลากร

 • นายทศพร จันศรี

 • นางสุนทรี ผิวจันทร์

 • นายอภิวิชร์ สีบัวรินทร์

 • นางสาวอุไร ทัพทะมาตร
 • คำสั่งปฏิบัติงานสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,827
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042-359125 อีเมล์: khamsaenwittayasan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฤทธิ์ธาคินณ์ กิตติยตระกูล โทรศัพท์: 0923508648 อีเมล์: rittakin_bfc@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]