• ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธารา พิลาแสง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวบุญถิ่น อินทร์วิเศษ

 • นางสาวอารีย์ สมบูรณ์

 • นางสุกัลยา โชติพันธ์

 • นางสาวสุดา ราชแลนด์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,639
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 375308 , 37512 อีเมล์: nonsangwit1999@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัสรา ทิพย์ลม โทรศัพท์: 082-1100284 อีเมล์: patsaranoom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]