โรงเรียนนากอกวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอลงกรณ์ สารีโท

 • นายเมธี สุตตานนท์

 • นางสาวพรทิพย์ ภูมิยิ่ง

 • นางสาวนิตยา ผาเนตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,309
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042-003447 อีเมล์: nakokwit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรณทิพย์ อินเสน โทรศัพท์: 0956514971 อีเมล์: archa.puntip@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]