โรงเรียนนากอกวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางอิสยาภรณ์ ภูนาเหนือฐิติ

  • นางสาวนฤมล พูนเกษม

  • นางประภาพรรณ คำเฮ้า

  • นายวุฒิภัทร เพชรเวียงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,757
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042-003447 อีเมล์: nakokwit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรณทิพย์ อินเสน โทรศัพท์: 0956514971 อีเมล์: archa.puntip@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]