• Social Network •  

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยเอกภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอมรรัตน์ ลาดบัวขาว

 • นายประวิทย์ สุขแสน

 • นางสาวสุกัญญา สารีบุตร

 • นางสาววัชรินทร์พร จันมณีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,023
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042003041 อีเมล์: kudsatianwit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนภารัตน์ ทองทศ โทรศัพท์: 0942634273 อีเมล์: fam_cl@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]