โรงเรียนนาแกวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวรติกานต์ ทองใบ

  • นายอลงกรณ์ ปัตตาเน

  • นางสาวสมใจ หอมแพงไว้

  • ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,715
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาแกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042-951533 อีเมล์: admin@nakae.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธพงศ์ ชั่งสูงทรง โทรศัพท์: 0862026303 อีเมล์: Hero2_corporation@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]