โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมพร ก้องไพรงาม

 • นางประไพรวรรณ ราชซุยแสน

 • นางสาวประภาสิริ มะลิรัตน์

 • นางสาวธนภ์ภร ดรชาลีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,602
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: kratumbaen@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปราณี จ้ำแพงจันทร์ โทรศัพท์: 0859262899 อีเมล์: kratumbaen@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]