โรงเรียนบ้านหนองตูม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสุภาพ แสงอ่อน
  • แนะนำบุคลากร

  • นายโยธิน ชิณภา

  • นางสาวสุทธิฉันท์ พิเนตรเสถียร

  • นางอุมาพร รอดสว่าง

  • นางกฤษณา ยางศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,211
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองตูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0611289559 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ณิชมลกานต์ บุรีภักดี โทรศัพท์: 0827544516 อีเมล์: nicha_naka@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]