โรงเรียนหนองไฮวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  • กรอกเลข ปชช.13หลัก  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายวีระ เชียงไฝ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวรจรินทร์ เรศละลอง

  • นายสมเกียรติ จันทะวงศ์

  • นางสาวณชลนิภา อุตรนคร

  • นางอนงนาฎ ฮมแสนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,806
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองไฮวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สมเกียรติ จันทะวงศ์ โทรศัพท์: 0804001419 อีเมล์: Ubon
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]