โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายราเชนทร์ พุ่มแจ้
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวเสาวนิตย์ สนิทชน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชะโลม บุตรแสน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิเชียร ทุยเวียง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวณัฐฎ์นันท์ นามศรีฐาน

 • นายจักรพงษ์ มาลาศิลป์

 • นางดวงมณี วรรณสุทธิ์

 • นางมะลิวัลย์ ศรีตระกูลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,782
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 0-4224-3231 อีเมล์: upr@upr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิศา ชาติมนตรี โทรศัพท์: 0854578602 อีเมล์: nisachatmontri15@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]