• ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน






 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิชัย ปุรัน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนราธิป เจียมสงวน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิกร สุรนาทชยานันท์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกชพร มณีพงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเย็นจิต คำครู

 • นางมัลลิกา ทุมจันดา

 • นางจรัญญา เพชรเพ็ง

 • นางสุพัตรา ไชยจันหอม







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,850
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042811290 อีเมล์: info@loeipit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุนทรี ศิริสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0807468452 อีเมล์: suntaree045@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]