• ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธวัช มูลเมือง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบัวแวว โคตรนรินทร์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนราธิป เจียมสงวน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิกร สุรนาทชยานันท์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวดวงเดือน แก้วกันหา

 • นางอภิญญา บุญโท

 • นางศรีสุรางค์ สารีพิพม์

 • นายนิรัญ ไชยขำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,820
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042811290 อีเมล์: info@loeipit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ปนิก สิทธิ โทรศัพท์: 0862373531 อีเมล์: panik_1980@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]