• ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกิตติชัย กรวยทอง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอภิวัฒน์ บุญงาม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร ตาสี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรัศมี กามล

 • นายสุภชัย จันทะนาม

 • นางเรณู นวลคำ

 • นางสาวธัญญาภรณ์ เปล่งปลั่งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,438
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042877025 อีเมล์: pccloei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีพิชญ์พศิน อินทรศักดิ์ โทรศัพท์: 0848968123 อีเมล์: pirat.pakmee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]