• Social Network
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวดุจระวี กันพิพิธ

  • นางสาวสุพิศ ทองมา

  • นายธนะพัฒน์ ทองภูบาล

  • นายสมศักดิ์ ธรรมสารสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,952
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042810634 อีเมล์: phonngam.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรณนิภา สามศรี โทรศัพท์: 042810634 อีเมล์: tungoilzzzz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]