• Social Network

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายรัฐศาสตร์ ปัดสาพันธ์

 • นายบุญช่วย อามาตย์

 • นางสาวพิชญา จันทะพล

 • นายสกัณฑ์ ทันศึกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,910
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042810634 อีเมล์: phonngam.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรณนิภา สามศรี โทรศัพท์: 042810634 อีเมล์: tungoilzzzz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]