• ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพรนรินทร์ คำบุญเกิด

 • นายฤทธิชัย คนไว

 • นายเพชรสยาม แพงจันทร์

 • นางสาววัลลภา พงษ์สกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,184
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042801722 อีเมล์: prakaw5@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัตพงศ์ พานทองคำ โทรศัพท์: 0855935506 อีเมล์: film11fu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]