• สื่อสังคมออนไลน์

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนพดล อินมา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางขวัญหทัย อินมา

 • นางสาวจารุวรรณ จำปารัตน์

 • นางทิพสุคนธ์ มอญขันธ์

 • นายสถาพร แสงรัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,145
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาแห้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042897067 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พัฒน์นรี แสนบริสุทธิ์ โทรศัพท์: 0895759065 อีเมล์: patnaree1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]