โรงเรียนเขาหลวงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 • หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
 • ด้วยโรงเรียนเขาหลวงวิทยา ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นำไปจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการป้องกันการทุจริต ประกอบไปด้วย 
  1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
  2. ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
  3. STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
  4. พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธราภพ วีระประทีป
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเฉลิมพิพัฒน์ สอนศรี

 • นางฐิติกานต์ เอกทัศน์

 • นายสุภัทร จันทุม

 • นายอาทิตย์ เอกทัศน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,892
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042076781 อีเมล์: klwschoolloei@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นัฐวุฒิ มูลทากรม โทรศัพท์: 0819751668 อีเมล์: Nutawut90@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]