โรงเรียนเขาหลวงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 • หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
 • ด้วยโรงเรียนเขาหลวงวิทยา ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นำไปจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการป้องกันการทุจริต ประกอบไปด้วย 
  1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
  2. ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
  3. STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
  4. พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธราภพ วีระประทีป
 • แนะนำบุคลากร

 • นางยุพิน ตาลำ

 • นางศิริเนตร แสนทรัพย์

 • นายยงยุทธ กันพนม

 • นางยุวดี สิงห์สุวรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,678
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042076781 อีเมล์: klwschoolloei@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นัฐวุฒิ มูลทากรม โทรศัพท์: 0819751668 อีเมล์: Nutawut90@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]