โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประทีปแสง พลรักษา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสิริมา ขันทะสิทธิ์

 • นางสาวสุนทรินทร์ ทองอินทร์

 • นายประทีปแสง พลรักษา

 • นางสาวปภัสสร แก้วพิลารมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,922
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สิริมา ขันทะสิทธิ์ โทรศัพท์: 0862337435 อีเมล์: sirimakts@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]