โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายประทีปแสง พลรักษา
  • แนะนำบุคลากร

  • นางเพียงสุรีย์ รัตน์วาร

  • นางชุลีพร ราชพัฒน์

  • นางพิมพกานต์ สัตตาคม

  • นายอาทิตย์ วงชาดาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,931
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สิริมา ขันทะสิทธิ์ โทรศัพท์: 0862337435 อีเมล์: sirimakts@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]