• e-Service • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุพรรณ กล้าหาญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปาณิสรา ติ้วเอม

 • นายสายันต์ สุวรรณะ

 • นางสาวฐิติมา นามราชา

 • นางสาวกรชุลี ชาลีพรมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,357
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042870557 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อิทธิ ธาตุไชย โทรศัพท์: 0881984522 อีเมล์: ithi.thatchai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]