โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 • หน้าแรก
 • หน้าแรก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอาคม ปานเหง้า
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรัชนี จุลวิถี

 • นางสาวสุชาดา แสงตาปัน

 • นายธีรยุทธ มุงคุณ

 • ว่าที่ ร.ต.ดนัย นวนสีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,638
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042818074 อีเมล์: santi_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรรถพล วิรัตน์ โทรศัพท์: 0800510559 อีเมล์: Dear_attapon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]