โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางเฉลิมพร ราศรีชัย
  • แนะนำบุคลากร

  • นางกิ่งแก้ว ศรีบุตร

  • นางสาวมาริสา บาลนาคม

  • นางเบญจวรรณ กมลรัตน์

  • นางสิริวรรณ ตลับนาคสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,082
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042-870401 อีเมล์: erwschool42022007@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดวงฤดี ราชา โทรศัพท์: 0833375347 อีเมล์: krootooktik66@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]