โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางเฉลิมพร ราศรีชัย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวมาริสา บาลนาคม

 • นายธนาพงษ์ ธุรแพง

 • นายประจวบ ปานขำ

 • นางจินตนา แก้วกัญญาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,589
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042-870401 อีเมล์: erawanwittayakom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดวงฤดี ราชา โทรศัพท์: 0833375347 อีเมล์: krootooktik66@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]