• ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอนุชา ศิลาเกษ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเกรียงไกร นครขวาง

 • นางวนิดา สิมาชัย

 • นางอุบล คำมา

 • นายสถาพร พุทธวอร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,173
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042852296-7 อีเมล์: nonghinwit@nonghinwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุธาสินี ไชยแสน โทรศัพท์: 0952251188 อีเมล์: sutasinee2520@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]