โรงเรียนเซิมพิทยาคม

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิพนธ์ ป้องโกเซ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเสกสรรค์ พิมพ์ผล

 • นางสาวโสภามณี วิบูลย์กุล

 • นายชาญชัย วันทอง

 • นายชัยวิชิต ทองคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,037
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเซิมพิทยาคม โทรศัพท์: 0956637079 อีเมล์: sermpittayakhom@gmail.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]