โรงเรียนยางวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางพิศมัย จำนงพิศ
  • แนะนำบุคลากร

  • นายอรุณมิน ชินวงค์

  • นางถนอมทรัพย์ วงศ์นุกูล

  • นางพิศมัย จำนงพิศ

  • นางสาวผกาทิพย์ สนิทนิตย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,384
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: ๐๔๓ ๗๐๖๘๖๓ อีเมล์: yaotao48@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บรรเทา อะปะมะทัง โทรศัพท์: 0810617137 อีเมล์: yaotao48@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]