โรงเรียนยางวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

นางพิศมัย จำนงพิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ยางวิทยาคม

นางรัชนี โพธิ์หล้า
นางสาวผกาทิพย์ สนิทนิตย์
นายคมสัน แคนดา
นางสาวชลิดา อนุเวช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,830
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: ๐๔๓ ๗๐๖๘๖๓ อีเมล์: yaotao48@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บรรเทา อะปะมะทัง โทรศัพท์: 0810617137 อีเมล์: yaotao48@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]