โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 • การบริหารงาน
  • แผนดำเนินงานประจำปี
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • มาตรฐานการให้บริการ
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
  • E-Service
 • การบริหารงบประมาณ
  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
  • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • การส่งเสริมความโปร่งใส
  • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • การป้องกันการทุจริต
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
  • รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกระจ่าง ประทาย
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอินทัช ชนิดกุล

 • นางสาวนงเยาว์ โพธิ์ศรี

 • นางสว่างจิต แก้วคุณ

 • นายศิววงศ์ ปิตะบูรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,411
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โทรศัพท์: 043651030 อีเมล์: krajang.p@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กระจ่าง ประทาย โทรศัพท์: 0801930620 อีเมล์: kruyaidongdang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]