โรงเรียนสตรีศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศิริ ธนะมูล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิทยาวุธ เลิศพันธ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชิษณุพงศ์ อุ่นละออ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชยกร ไชยน้ำ้อ้อม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณรงค์ฤทธิ์ เถาว์จันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายชาตรี สวัสดิ์พาณิชย์

 • นายพิศิษฐ์ ทิพย์อักษร

 • นายวิชยะ บุญยะโพธิ์

 • นายวิชัย ศุภคุณภิญโญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,663
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043-511410 อีเมล์: strisuksa@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปัทมาวดี พันธะไชย โทรศัพท์: 0918673929 อีเมล์: patamawadee@strisuksa.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]