โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเทิดทูน สุจารี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจิรพงษ์ คงครบ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชัชวาลย์ บัวลอย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมนัส โพธิจักร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาววิไลภรณ์ เตชะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายปิยะพงษ์ พันธุ์สุภา

 • นายเดล แฟรงคิน เคท

 • นางสาวประภัสสร ปัญญะพงษ์

 • นางมาลิน จิตรเหิมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,031
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043571338 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งนภา ทศภานนท์ โทรศัพท์: 0892750299 อีเมล์: rungnapaguy@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]