โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

นายนิคม วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เหล่านาแกวิทยานุสรณ์

นางสุภาพร หีบทอง
นางสาวยุพิณ อนันตภูมิ
นายอินทร์ถวัลย์ หน่อสีดา
นางธัญชนก ชาวงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,727
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-813700 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางเพียงประภา วรรณทอง โทรศัพท์: 0895716989 อีเมล์: piangprapa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]