โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สหัสขันธ์ศึกษา
นายธนูศิลป์ กั้วนามน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สหัสขันธ์ศึกษา

นายวัชรชาติ โอภากาศ
นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล
นายสุชาติ พิพัฒน์
นางสาวอนุธิดา อิ่มจำรอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,304
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-871100 อีเมล์: Sahatsakhansuksa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วุฒิชัย ศรีขัดเค้า โทรศัพท์: 0834543048 อีเมล์: ppom14@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]