โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


นายกลวัชร วังสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยผึ้งพิทยา
นายเดชา ศรีรักษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยผึ้งพิทยา
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยผึ้งพิทยา

นายทองสัน แสนขาว
นางสมพร สิงหศิริ
นางรวิวรรณ คุ้มนายอ
นางรุจิเรขา สิงห์จินดา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,649
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-869036 อีเมล์: hppschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทองสัน แสนขาว โทรศัพท์: 0986198899 อีเมล์: san2008_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]