• E-service
 •   

 • E-Salary
 • Facebook โรงเรียนเมืองสกลนครฯ
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข้อมูลสารสนเทศ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวระพีพรรณ พิมพิสาร

 • นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์

 • นางเวียงคำ เจริญชัย

 • นางพิมพ์สุดา วัฒนประคัลภ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,322
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042970136 อีเมล์: mueangskn47010036@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุดมลักษณ์ คำภูมี โทรศัพท์: 0892477264 อีเมล์: udomluck2519@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]