โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเอกนรินทร์ ต่อวงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววัชราภรณ์ เกตวงษา

 • นางสุธารักษ์ ทองเดช

 • นางสาวรุ่งศิริกานต์ แสนบรรดิษฐ์

 • นางอุทัยวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,648
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-743304 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสุธารักษ์ มุงคำภา โทรศัพท์: 0973135959 อีเมล์: nangnongnangnong57@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]