โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอุทุมพร ทองวงษา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนายชัชวาลย์ เวียงพรหมมา

 • นางจันทร์จิรา ภูเรียนรมย์

 • นายนภัทร ภูศรีฐาน

 • นางสาวประภัสสร คำทองไชยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,917
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-720048 อีเมล์: pracharsuksan@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ประสิทธิ์ อุ่นหนองกุง โทรศัพท์: 0892764249 อีเมล์: Pracharsuksan@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]