• ข่าวกิจกรรม
  • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
  • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายมุงคุณ สีหามาตย์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสุมาลี คึ้มยะราช

  • นางมุกดา วงศ์นาม

  • นางลภัสรดา ศรีมงคล

  • นางสมปอง คึ้มยะราชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,851
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 0862322437 อีเมล์: akkapor.mju@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรรฆพร คึ้มยะราช โทรศัพท์: 0885629644 อีเมล์: akkapor.mju@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]