โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอรวรรณ อุ่นวิเศษ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจันทร์จิรา พลขันธ์

 • นางกัลย์สุดา อินธิแสง

 • นางอรนัน ไชยสาส์น

 • นางสาวอรริสา พิมพ์มีลายสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,799
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 0885659770 อีเมล์: auraviva14@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิภาดา หงษ์เกตุ โทรศัพท์: 0914165822 อีเมล์: kaonin.kaonin@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]