โรงเรียนชุมชนบงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสุรเกียรติ รวมธรรม
  • แนะนำบุคลากร

  • นายศุภอรรถ ฐานะ

  • นายวัชรพล แพร่เมือง

  • นางสาวเกศนี ศรีสะถาน

  • นางพัชนีย์ ไชยยงค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,163
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบงเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางขวัญฤทัย นรสาร โทรศัพท์: 0807960174 อีเมล์: kwunrurai181019@mail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]