• กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุดสาคร จันทะล่าม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปราณี สายชลพิศาล

 • นางวิไล ยืนยงคีรีมาศ

 • นายสุดสาคร จันทะล่าม

 • นายจักรพันธ์ ดารากาญจนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,639
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 052-000-593 อีเมล์: maetho.cm5@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรายุทธ ไพศาลธารา โทรศัพท์: 0951626383 อีเมล์: man.maethocity@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]