โรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อสลี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยโทนิรันดร์ คำมาสาร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายโชติ สุวรรณ

 • นางสาวณัฏฐิตา บุญวรรณ์

 • นางสาวศิราภรณ์ เรือนใส

 • นางสาวสมศรี ตาสาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,034
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อสลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 052-082970 อีเมล์: banborsaleeschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โชติ สุวรรณ โทรศัพท์: 0949322998 อีเมล์: banborsaleeschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]