โรงเรียนบ้านหางดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนภาพร ถาวร

 • นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่

 • นายณรงค์ บรรทา

 • นางสาวชนิกานต์ คำติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,537
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหางดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นภาพร ถาวร โทรศัพท์: 0933040089 อีเมล์: napapornthaworn08022525@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]