โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประชากร เขื่อนปัญญา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอุษณีย์ เอกเรื่อง

 • นางดวงเดือน ใจภักดี

 • นายวิวัฒฑ์ สุคัมภีร์

 • นายนิรันดร ปาละมาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,086
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053979822 อีเมล์: web@wjd.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กฤษณะ สมุททารินทร์ โทรศัพท์: 053979822 อีเมล์: smuttharin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]