ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

Facebook ของโรงเรียน

เฟชบุ๊กของโรงเรียน

ประเมินออนไลน์

Phapangwittaya water project

คลิกเข้าเรียนรู้ Water Project

คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องงานร้
เพจโรงเรียนผาปังวิทยา

เพจของโรงเรียน

Thai School Lunch

ตำรับอาหารของผาปังวิทยา

สารสนเทศของโรงเรียน
ระบบบริหารจัดการ(คูปองฯ)

นวัตกรรมผาปังวิทยา4.0

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

นายเสน่ห์ สายต่างใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผาปังวิทยา

นางสาวจิตรประภา วงศ์เขื่อนแก้ว
นายวีรพงษ์ คำภิระยศ
นางสาววาสนา อิ่มจันทร์
นางสาวจีราภัทร์ เทือกท้าวพรม

โรงเรียนสุจริต

การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

"โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดฯ"

แนวการดำเนินงาน

เจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียน ปี2560

เจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียน ปี2561

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2560

 

การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสฯ ITA 

แนวการดำเนินงาน

ITA โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดฯ2560

กิจกรรม ป.ป.ช.ชุมชน/ป.ป.ช.น้อย

แนวการดำเนินงาน

 

กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี 

การดำเนินงานค่ายเยาวชน"คนดีของแผ่นดิน"

กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี(ปฐมวัย)

กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี(ประถมศึกษา)

กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี(มัธยมศึกษา)

 

บริษัทสร้างการดี

การดำเนินงานบริษัทสร้างการดี

รายงานการอบรมตามโครงการฯ(2560)

------------------------------------------

วินัยข้าราชการครู

วินัยที่ควรรู้และถือปฏิบัติ 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,378
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผาปังวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: ppw52020112@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา อิ่มจันทร์ โทรศัพท์: 054837033 อีเมล์: aorae_aorae@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]