เข้าสู่เว็บไซต์

โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4