โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจอม นิลประยูร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิคม สิงห์สูตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายปิยะวัฒน์ วรนาถยืนยง

 • นางศศิกานต์ แสนจันทร์

 • นางสมศรี หลวงมะลิ

 • นางสาวกนกวรรณ มาโนชญ์นิรันดร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,041
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-681250-1 อีเมล์: boripat@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อัธยา เกลี้ยกล่อม โทรศัพท์: boripat อีเมล์: gozzlike@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]