โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 • ข่าวกิจกรรม


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจอม นิลประยูร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิคม สิงห์สูตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศศิกานต์ แสนจันทร์

 • นางสาวชุติมา มิ่งวงศ์

 • นางพัชรา ไชยพันธ์

 • นายนัทนันท์ ซอนคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,863
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-681250-1 อีเมล์: boripat@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ทรงพล สุภิมารส โทรศัพท์: boripat อีเมล์: gozzlike@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]